Bidragsansökan

Riktlinjer För Bidragsansökan

Vi tar emot ansökan via formuläret nedan. Bidragsmottagaren skall bo, för förening vara registrerad, i Varbergs kommun med postnummer 432 xx. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt av ansvariga inom Lions Club Varberg. Om ansökan lämnats till andra Lionsklubbar eller andra organisationer skall detta anges i ansökan till Lions Club Varberg

  • I ansökan anges namn, kontaktuppgifter i form av telefon, mejl eller dylikt
  • För enskild individ anges ålder. Är barn inblandade skall även deras ålder uppges.
  • Ansökan skall innehålla en tydlig beskrivning av ärendet, bakgrund och vad man önskar bidrag till samt önskat belopp e d.
  • Vi ger inga bidrag av generell art utan det skall gå till ett definierat ändamål.

Ekonomisk redovisning

  • För enskild individ inkomstuppgifter, alla inkomster dvs även bidrag. Skulder i form av lån, kronofogde e d. Speciella omständigheter anges.
  • För förening eller organisation lämnas årsredovisning i form av resultat- och balansräkning.
  • Referens till personer, som kan bekräfta situationen och ekonomisk situation.
  • Vi prioriterar ärenden där barn är inblandade, speciellt när det gäller enskilda bidrag, men även när föreningar söker.
  • Vi lämnar aldrig bidrag för att lösa en långsiktigt dålig ekonomi, utan stöttar främst för att hjälpa vid en speciellt uppkommen situation.