De Glömda Barnen

Här följer en aktuell rapport om nuläget. Rapporten består av 2 sidor. Bläddra med hjälp av pilarna i nedre vänstra hörn. Pilarna och zoom-verktyg dyker upp när du klickar på texten.

DGB Sept

Bakgrund:
Det finns nu ca 3,5 miljoner flyktingar i Turkiet. De tillfälliga lägren saknar allt det nödvändigaste som mänskligheten behöver. Trygga bostäder/tält, rent vatten, ordentliga sanitära inrättningar, mat och utbildning.

Barnen är de som lider allra mest. De har i sin tidiga ålder fått slitas upp ur sina rötter, mist föräldrar och syskon. Deras trygghet är raserad och deras framtidsdrömmar nästintill obefintliga. Samtidigt ”mobbas” de av sina Turkiska jämnåriga barn vilket gör att de inte vill gå till skolan.
I Adana regionen finns det ca 250 000 registrerade flyktingar och ca 50 000 som inte är registrerade. I olika flyktingläger i närområdet finns ca 20 000. Resterande finns utspridda i äldre bostadsområden av mycket dålig kvalité.

Här tar Sveriges Lions ansvar och gör allt som Lions kan för att hjälpa. Många av flyktingbarnen är i den ålder då de är som mest sårbara och formbara, därför är skolan nödvändig för att inte tappa en generation. Barnen som inte utbildas blir frustrerade och blir därför en tickande ”bomb” och en rekryteringsbas för terrorverksamhet.

”Varje barn/ungdom som vi räddar är framförallt en seger för mänskligheten”

De största behoven i Adanaregionen är:

  • Mat, kläder, vitaminer, hälso- och hygienartiklar, mediciner.

  • Rent vatten och sanitära anläggningar.

  • Trygg miljö och tillgång till skola för barnen.

  • Säkra och trygga camper med ordentliga tält.

Sveriges Lions och projektet arbetar efter mottot ”Där det finns behov, där finns Lions.
Projektledare på plats i Turkiet är Leif och Nilgün Niord.
Du som inspireras av Lions verksamhet och vill ge Lions ditt stöd kan swisha valfritt belopp till 123-122 30 49. Ange gärna till vad du vill att din gåva skall användas