Water Means Life


Water Means Life

Inriktningen för insamlingen är i första hand för att borra brunnar och därmed ge människorna på plats, rent vatten och möjlighet till bashygien

Miljoner människor lider akut brist på både mat och vatten i bland annat Somalia och de flesta av dem är barn. Långvarig torka och väpnade konflikter ligger bakom den stora bristen på både mat och vatten.

Rent vatten är en mänsklig rättighet enligt FN. Ändå dör varje dag 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Ungefär 2,1 miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten(enligt den nya definitionen som används med de globala målen). Lions Sverige är av de organisationer som nu arbetar för att hjälpa de värst drabbade.

Sveriges Lions på detta sätt vill ta sitt sociala ansvar, genom att göra allt som vi kan, för att hjälpa i både det korta och långa perspektivet. Många som nu drabbas är vår framtid, det vill säga barnen. Därför är det extra viktigt för oss i Lions att hjälpa dessa så hårt drabbade barn”

”Varje barn/ungdom som vi räddar är en seger inte bara för Lions, utan framförallt för mänskligheten”

Du som inspireras av Lions verksamhet och vill ge Lions ditt stöd kan swisha valfritt belopp till 123-122 30 49. Ange gärna till vad du vill att din gåva skall användas