Kontakt och bidragsansökan

Kontakt

Om du vill veta mer om Lions Varberg, har ett förslag till aktivitet, vet någon som skulle behöva hjälp av Lions eller har någon fråga eller synpunkt du vill ge oss, ber vi dig använda formuläret nedan.

Vi tycker det skulle vara trevligt om vi kan få nya medlemmar så skriv någon rad om dig själv. Vi kontaktar dig omgående. Alla, oavsett kön och ålder, är mycket välkomna som medlemmar i Lions! Du som kanske tvekar om medlemskap och vill vara med och prova på är också mycket välkommen. 

Riktlinjer för bidragsansökan

Vi tar emot ansökan via formuläret nedan. Bidragsmottagaren skall bo, för förening vara registrerad, i Varbergs kommun med postnummer 432 xx. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt av ansvariga inom Lions Club Varberg. Om ansökan lämnats till andra Lionsklubbar eller andra organisationer skall detta anges i ansökan till Lions Club Varberg

  • I ansökan anges namn, kontaktuppgifter i form av telefon, mejl eller dylikt

  • För enskild individ anges ålder. Är barn inblandade skall även deras ålder uppges.

  • Ansökan skall innehålla en tydlig beskrivning av ärendet, bakgrund och vad man önskar bidrag till samt önskat belopp e d.

  • Vi ger inga bidrag av generell art utan det skall gå till ett definierat ändamål.

Ekonomisk redovisning

  • För enskild individ inkomstuppgifter, alla inkomster dvs även bidrag. Skulder i form av lån, kronofogde e d. Speciella omständigheter anges.

  • För förening eller organisation lämnas årsredovisning i form av resultat- och balansräkning.

  • Referens till personer, som kan bekräfta situationen och ekonomisk situation.

  • Vi prioriterar ärenden där barn är inblandade, speciellt när det gäller enskilda bidrag, men även när föreningar söker.

  • Vi lämnar aldrig bidrag för att lösa en långsiktigt dålig ekonomi, utan stöttar främst för att hjälpa vid en speciellt uppkommen situation.