LCIF

Hej!
Här presenteras information från LCIF
Presentationerna ligger permanent på denna sida så du behöver inte ladda ned dem till din dator eller i din mejlbox.

Viktiga händelser i LCIF´s historia
1968 LCIF bildas som en stiftelse med UPPGIFT:
”Att stödja de insatser som lionklubbar och partner gör genom att hjälpa samhällen lokalt och globalt, samt inge hopp och förbättra liv genom humanitära serviceprojekt och anslag.”
1972 LCIF delar ut sitt första anslag på US$ 5 000 för en översvämning i South Dakota, USA.
1973 Vårt program Melvin Jones Fellowship (MJF) skapades som ett sätt för dem som donerar US$ 1 000 att få ett erkännande. MJF har därefter varit en av LCIF´s största inkomstkällor.
1984 LCIF inleder ett partnerskap med Quest International för att införa ungdomsutvecklingsprogrammet Lions Quest.
1985 LCIF delar ut sitt första stora katastrofanslag på US$ 50 000 för en jordbävningsinsats i Mexiko.
1986 Programmet Progressive Melvin Jones Fellowship etableras för att ge Lions ett sätt att utöka sitt engagemang för LCIF.
1990 SightFirst-programmet antas för att drivas att förhindra allvarlig synförlust. Sedan dess har mer än 35 miljoner människor fått synvård genom programmet.
1991 Kampanjen SightFirst startas för att samla in medel till att inleda programmet SightFirst.
1997 LCIF ingår partnerskap med China State Council Coordination Committee on Disability för SightFirst China Action.
1999 LCIF går in i ett partnerskap med The Carter Center för att bekämpa flodblindhet och trakom i Latinamerika och Afrika. LCIF etablerar anslagsprogrammet Core 4.
2001 Katastrofinsatsfonden för 11 september samlar in US$ 3 miljoner som hjälp till offren. LCIF inleder partnerskap med Special Olympics för att ge idrottare synundersökningar genom programmet Opening Eyes. LCIF and Världshälsoorganisationen startar världens första initiativ för att bekämpa barnblindhet.
2002 LCIF förvärvar rättigheterna till Lions Quest-programmet. LCIF går samman med Johnson & Johnson Vision Care för att utveckla och driva programmet Syn för barn och göra synundersökningar och ge synvårdsutbildning för barn i Asien.
2004 Lions samlar in mer än US$ 15 miljoner till insatser för tsunamins offer i södra Asien, vilket gör detta till det största enskilda återuppbyggnadsprojektet efter en katastrof i LCIF:s historia.

2005 Kampanjen SightFirst II, LCIF:s mest ambitiösa insamlingskampanj någonsin, startar i samband med Lions internationella kongress i Hongkong. Lions samlar in US$ 5 miljoner för insatser efter orkanen Katrina.
2007 LCIF omnämns som den främsta privata organisationen i världen för partnerskap av en oberoende studie av Financial Times.
2008 Den största enskilda privata donationen på US$ 3 miljoner utlovas till LCIF. Partnerskapet LCIF och Habitat for Humanity bygger sitt 1 000:e hem. Lions donerar US$ 3 miljoner till en jordbävningsinsats i Kina. Lions överskrider insamlingsmålet för kampanjen SightFirst II genom att få in mer än US$ 220 miljoner.
2009 Lions Quest firar sitt 25-årsjubileum. Lions samlar in mer än US$ 5 miljoner till en jordbävningsinsats i Haiti.
2010 Lions gör synundersökningar på den 211 000:e Special Olympics-idrottaren. Tillsammans med partnern Bausch + Lomb startar LCIF Insatser för barn med grå starr.
2011 Den 318 070:e lionmedlemmen blir Melvin Jones Fellow och den 58 126:e lionmedlemmen blir Progressive Melvin Jones Fellow. Lions hjälper till att dela ut den 148 000 000:e dosen Mectizan® för behandling av flodblindhet. LCIF samlade in mer än US$ 21 miljoner till hjälpinsatser i Japan efter jordbävningen och tsunamin. SightFirsts Kina-insats III inleds. LCIF delar ut sitt 10 000:e anslag för en utdelad totalsumma på US$ 708 miljoner.
2012 LCIF firar 10 års partnerskap med Johnson Johnson Vision Care genom programmet Seende barn. Partnerskapet har hittills undersökt nästan 17 miljoner barn för synproblem.
Mer än US$ 15 miljoner har samlats in för vaccinationer genom En spruta, ett liv: Lions mässlingsinitiativ ingår i en utmaning från Bill Melinda Gates Foundation.
2013 LCIF samarbetar med GAVI Alliance och DFID för den fortsatta kampen mot mässlingen, och har lovat att bidra med US$ 30 miljoner fram till år 2017. LCIF utökar sitt partnerskap med Special Olympics för att göra mer än bara synundersökningar. Lions och LCIF hjälper The Carter Center och OPEA att uppmärksamma utrotandet av flodblindhet i Colombia.
2014 LCIF utökar partnerskapet för Seende barn med Johnson & Johnson Vision Care till Kenya och Turkiet. Lions och LCIF hjälper The Carter Center och OPEA att uppmärksamma utrotandet av flodblindhet i Colombia. LCIF förtjänar en 4-stjärnig bedömning från Charity Navigator för sin effektiva bokföringshantering och sitt engagemang för ansvarstagande och transparens.
2015 LCIF, Lions och partner uppmärksammar donationen av den 500 miljonte dosen av azitromycin, ett antibiotikum som används för att bekämpa trakom. LCIF får 4-stjärnig bedömning från Charity Navigator för fjärde året i rad. Lions Quest startar en uppdaterad och effektivare kursplan.
2017
Mässlingsinitiativet. I partnerskap med bl a Gates Foundation och GAVI (vaccinationsföretag) samlas in till vaccination av barn mot mässling. Under devisen ”En spruta – Ett liv – En dollar” vaccineras mer än100 millioner barn.

LCIF når milstolpen US$ 1 miljard. Sedan bildandet 1968 har mer än 13 000 anslag delats ut med totalt mer än US$ 1 miljard.LCIF tilldelas ett fyrstjärnigt betyg för fjärde året i rad från Charity Navigator, för sin effektiva bokföringshantering, sitt ansvarstagande och sin transparens

MÄSSLINGSINITIATIVET

Dear Hardworking Lions Team,

Firstly, many thanks your significant contribution and dedication towards the measles campaign. LCIF made its final disbursement to GAVI, the vaccine alliance, fulfilling our US $30 million pledge. The projected impact of the LCIF financial support and the GAVI matching funds that the support has unlocked is projected to be 87.7 million children immunized, 97.8 million doses of measles or MR vaccine procured, and 61,000 future deaths averted.

LCIF and GAVI are discussing continuing the partnership post 2017. Current discussions center on how Lions and GAVI can partner to increase the coverage of the second dose of measles vaccinations given to children via the routine immunization system. The focus of a continued partnership (phase 2) would be leveraging the strength of Lions at the country level to increase coverage and equity in a select number of countries per year, as well as social mobilization activities in support of measles and MD vaccination campaigns. Phase 2 of the partnership would also continue the coordination and collaboration on measles and MR campaigns in countries where Lions are present, as well as the advocacy work both at the country level toward strengthening systems and making them sustainable. Potential phase 2 involvement includes India and several countries in Africa.

LCIF will continue to raise and accept donations for LCIF’s measles and rubella projects.

Together, we have connected the world’s children to lifesaving vaccines. Thank to your hard work and dedication.
(Lions Internationella Hjälpfond)
Arbetar efter devisen: Lokal service – Global påverkan Inom följande fyra (4) huvudområden * Bevara syn * Hjälpa ungdomar * Tillhandahålla katastrofhjälp * Humanitära insatser

Sincerely,

Lubna Saleh Regional Development Specialist – Europe Lions Clubs International Foundation (T) 630-468-6972 (F) 630-706-9066

LCIF:s nyhetsbrev
Bästa lionmedlemmar.
När serviceprojekt är för stora för en klubb eller ett distrikt att klara av på egen hand finns Lions Clubs International Foundation (LCIF) där för att hjälpa till. Ett utmärkt exempel på hur samarbetet mellan Lions och LCIF fungerar är när en katastrof har slagit till.
Under sommaren kunde världen se hur naturkatastrofer drabbade olika delar av världen. Södra Asien, delar av Indien, Nepal och Bangladesh har drabbats av kraftiga monsunregn. Bara i Mumbai rapporteras det att mer än 1 000 personer har omkommit. Under de senaste tre månaderna har LCIF beviljat 20 nödfallsanslag till södra Asien på sammanlagt USD 125 000. I juli orsakade översvämningar i Japan både att människor dog och bostäder förstördes. LCIF har beviljat ett större katastrofanslag på USD 100 000 för att hjälpa till med återuppbyggnad.
I augusti orsakade orkanen Harvey stor ödeläggelse längsmed Texas kust från Houston till Louisiana. Under en av de värsta naturkatastroferna i USA:s historia har tusentals människor förlorat sina hem och allt de äger. Vissa har även förlorat familjemedlemmar. LCIF beviljade omedelbart ett större katastrofanslag på USD 100 000 för att hjälpa till med insatserna att återuppbygga. Två veckor efter orkanen Harvey drabbades Florida och andra områden i sydöstra USA av orkanen Irma samt den förstörde många av öarna i västra Atlanten och i Karibiska havet. Samtidigt drabbades Mexiko av den kraftigaste jordbävningen på 100 år. LCIF har beviljat ytterligare två anslag på USD 100 000 till stöd för Lions insatser efter orkanen Irma och jordbävningen i Mexiko. Och alldeles nyligen beviljade LCIF ett anslag på USD 100 000 för att hjälpa Puerto Rico med insatserna att återuppbygga efter orkanen Maria.
Våra tankar och böner går ut till dem som har drabbats av dessa och andra naturkatastrofer. Samtidigt vill LCIF framföra ett stort tack till alla donatorer. Fundera över att göra som dem och ge ett bidrag till stiftelsen. Donationerna gör att Lions kan fortsätta sina hjälpinsatser runtom i världen och ingen gåva är för liten.
Med vänlig lionhälsning
Chancellor Bob Corlew
Ordförande, Lions Clubs International Foundation
Världssyndagen
Den 12 oktober kommer Världssyndagen att fokusera globalt på blindhet och nedsatt syn. Lions har varit föregångare när det gäller att stödja blinda sedan 1925 då Helen Keller utmanande Lions att ”bli de blindas riddare i kampen mot mörkret.” Lions Clubs International arbetade fram och inledde Världssyndagen 1988, för att uppmärksamma den stora betydelsen av att bekämpa blindhet som kan förhindras runtom i världen. Sedan inledningen av SightFirst-programmet 1990 har LCIF beviljat 1 287 SightFirst-anslag på totalt USD 342,6 miljoner och aktiviteter har genomförts i över 100 länder. Otroligt mycket har åstadkommits och det har medfört en betydande minskning av nedsatt syn i hela världen. Emellertid finns mycket kvar att göra. För närvarande finns det 253 miljoner människor som är blinda eller har nedsatt syn och det är oerhört viktigt att Lions och LCIF fortsätter vara engagerade. Vad gör din klubb för att hjälpa människor i ditt område som har nedsatt syn eller är blinda? Skicka e-post till LCIF@LionsClubs.org för att ta reda på om ett anslag kan hjälpa till.
Förändringar av LCIF:s anslag
Det har nyligen gjorts förändringar av LCIF:s anslagskategorier. De som tidigare kallades för standardanslag kommer numera att kallas humanitära matchande anslag, vilket är en bättre beskrivning. Diabetesanslag (tidigare Core 4 diabetes) och Lions Quest-anslag (tidigare Core 4 Lions Quest) har också placerat under samlingsnamnet humanitära anslag. Dessa förändringar följer som resultat av vår ständigt föränderliga värld. När behoven i världen förändras måste LCIF utvecklas, så att Lions kan fokusera på uthålliga serviceprojekt som når så många människor som möjligt.
Sista datum för att ansöka om anslag
LCIF beviljar anslagsmedel för att hjälpa Lions att utveckla och genomföra storskaliga humanitära projekt. Dessa anslag hjälper Lions att utöka sin räckvidd och påverkan både i lokala och globala samhällen samt kan hjälpa ännu fler behövande runtom i världen. Per dagens datum har LCIF beviljat över USD 1 miljard i anslag. Kom ihåg att den 10 oktober 2017 är sista dag för ansökan om humanitära anslag och SightFirst-anslag, vilka kommer att granskas vid möten i januari 2018 i förtroenderådet, Lions Quest rådgivande kommitté (LAC) och SightFirst rådgivande kommitté (SAC).
Bästa klubbens LCIF-koordinator,
Du har arbetat hårt för att öka kännedomen om LCIF i din klubb. Ett sätt att göra detta är att berätta om några av LCIF:s insatser för dina lionkamrater.
Berätta om Mariam. Efter upprepade trakominfektioner hade Mariam utvecklat trichiasis, som är det sena stadiet av trakom och som orsakar blindhet. Hennes ögonlock hade vänt sig inåt vilket gjorde att hennes ögonfransar skrapade mot ögat. Hon riskerade att förlora synen helt. Och hon var gravid.
Bara två dagar efter födseln tog Mariams man henne till ett läger för trichiasoperationer som stöds av LCIF. Hon genomförde den operation som krävdes för att lindra smärtan och återställa hennes syn. Idag lider Mariam inte längre och hon kan ta hand om sitt barn.
För att hjälpa dig sprida berättelser som Mariams har vi skapat en resurssida endast för kubbarnas LCIF-koordinatorer! Denna webbsida består av en samling resurser som kommer att vara till din hjälp när du arbetar med att främja LCIF:s uppgift. Du kommer också kunna ta del av artiklar, videor, presentationer, publikationer och nyheter som du kan sprida till klubbmedlemmarna under året. Spara sidan i dina favoriter för att enkelt ta dig dit.
Vi är glada över att kunna tillhandahålla denna nya resurs och hoppas att den är till din hjälp.
Med vänlig lionhälsning,
LCIF Development
LCIF nyhetsbrev 
Bästa lionmedlemmar.
Ända sedan Helen Keller utmanade Lions medlemmar att bli ”De blindas riddare i kampen mot mörkret” har Lions gjort just det. Lions medlemmar har fokuserat mycket av sina insatser på att återställa människors syn och bekämpa blindhet som kan förhindras i samarbete med Lions Clubs International Foundation (LCIF) och dess partner. Med tanke på Världsyndagen i oktober vill vi uppmärksamma de synräddande insatser som Lions och LCIF har gjort tillsammans. Sedan SightFirst-programmet inleddes har LCIF beviljat 1 287 SightFirst-anslag på totalt USD 342,6 miljoner. SightFirst-insatser genomförs i mer än 100 länder runtom i världen. SightFirsts arbete har resulterat i utrotning av flodblindhet i Guatemala, återställd syn för mer än 7 miljoner människor med grå starr och har förhindrat synnedsättning för mer än 30 miljoner människor. Utöver de enastående arbete som SightFirst utför har LCIF många samarbetspartner, vilka framgångsrikt räddar synen för människor i alla åldrar, till exempel Syn för barn som är ett samarbete mellan Johnson & Johnson Vision Care, Opening Eyes som är ett samarbete med Special Olympics International samt Projektet för utrotning av blindhet bland barn som är ett samarbete med Världshälsoorganisationen.
Jag ber alla medlemmar att när ni planerar klubbprojekt och funderar över hur LCIF kan stärka era insatser bör ni hålla kampen mot blindhet i minnet. Det uppskattas att 80 % av nedsatt syn och blindhet kan förhindras, så även om vi har åstadkommit oerhört mycket finns det fortfarande arbete kvar att göra. Jag vet att ni kommer fortsätta ”kampen mot blindhet” tillsammans med mig.
Med vänlig lionhälsning,

Chancellor Bob Corlew
Ordförande, Lions Clubs International Foundation

Tillhandahåll katastrofhjälp genom att stödja LCIF
Under de senaste månaderna har världen drabbats av flera stora naturkatastrofer. Tack vare generöst stöd från Lions medlemmar har LCIF kunnat hjälpa till och har samarbetat med lokala medlemmar för att leverera hjälpinsatser där de behövs allra mest. Det finns flera skäl till att överväga en donation till LCIF, att användas till katastrofhjälp, till exempel:
 • Ansvar och transparens: LCIF erhöll nyligen sin sjätte raka 4-stjärniga klassificering av Charity Navigator, vilket är något som bara 5 % av de granskade organisationerna har fått.
 • Omedelbara insatser: LCIF kontaktar lokala medlemmar på ett proaktivt sätt när katastrofer har slagit till och i många fall beviljas större katastrofanslag inom 48 timmar.
 • Erkänsla: Donationer till LCIF kvalificerar till Melvin Jones Fellowship.
 • Tillsyn: LCIF följer upp alla anslag, för att säkerställa att rapporter skickas in och att beviljade medel används på ett korrekt sätt.
 • Expertis och påverkan: LCIF har stor expertis när det gäller att tillhandahålla långsiktiga hjälpinsatser efter katastrofer. När vi samarbetar och alla medlemmar stödjer oss kan vi uppnå ännu mer.
Promenera i världen med LCIF 
LCIF är stolt över att samarbeta med Johnson & Johnson Vision Care Companies i projektet Syn för barn. Nu kan du promenera, springa eller cykla för att samla in pengar till Syn för barn, oavsett var i världen du befinner dig. Allt du behöver göra är att ladda ner appen Charity Miles på din smarta telefon, välja ”Sight for Kids” och ta en promenad! LCIF kommer att få en donation för varje registrerad engelsk mil. Det har aldrig varit enklare att stödja detta viktiga initiativ. Hittills har Lions samlat in nästan USD 15 000 genom Charity Miles! Detta motsvarar nästan 90 000 km på cykel eller nästan 35 000 km på promenad. Låt oss fortsätta!
Ladda ner Charity Miles
Diabetisk retinopati och Världsdiabetesdagen
Ett annat exempel på hur Lions arbetar hårt med ögonvård och att förhindra blindhet är i insatserna att minska diabetisk retinopati. Tisdag den 14 november 2017 infaller Världsdiabetesdagen och Lions kommer arbeta hårt tillsammans med LCIF, för att informera och utbilda människor om diabetes. Ett lysande exempel på detta är ett LCIF-finansierat projekt i Fiji, vilket har som mål att öka antalet undersökningar för att kunna upptäcka diabetisk retinopati. Lions i distrikt 202-K samarbetar med SightFirst, för att köpa in ny undersökningsutrustning samt öka sjukhusens kapacitet att vårda diabetespatienter. Projektet arbetar även med grön starr, grå starr och brytningsfel.
Gör din röst hörd i kampen mot diabetes
Diabetes påverkar människor, familjer och samhällen, inklusive dem vi älskar. Statistiken är skrämmande, men vi kan förändra den genom insatser inriktade på mer information, att förhindra och att behandla.
 • Diabetes är en global epidemi — 642 miljoner människor (eller 10 % av den uppskattade globala befolkningen) kommer att ha diabetes år 2040.
 • Det uppskattas att 422 miljoner vuxna har diabetes för närvarande.
 • Diabetes är den sjätte största orsaken till dödsfall i världen och den sjätte största orsaken till dödsfall bland kvinnor.
 • 1 person dör var sjunde sekund av diabetes.
 • 5 miljoner människor dör av diabetes varje år.
 • 50 % av alla människor som har diabetes vet inte om det.
 • 77 % av människor som lever med diabetes bor i låg- och medelinkomstländer.
Under den världsomfattande veckan av hjälpinsatser, den 12-18 november 2017, kommer 48 000 lionklubbar runtom i världen att fatta viktiga beslut om att bekämpa diabetes på lokal nivå.
Vänligen delta i detta viktiga möte och uppmuntra andra medlemmar att göra detsamma. Om din klubb ännu inte har bokat in ett möte kontaktar du klubbtjänstemännen omedelbart.
Redan nu kan du inleda med att göra en skillnad genom att lära dig mer om vad Lions och Leos kommer att göra på Världsdiabetesdagen. Följ oss!
    
Bästa lionmedlemmar.
Glädje är att se friska barn springa omkring, leka och gå till skolan. I de områden där mässling förekommer tas tyvärr dessa glädjeämnen bort från barnen. Nästan 400 personer dör av mässling varje dag och de flesta av dem är barn. De som överlever sjukdomen kan drabbas av allvarliga komplikationer, till exempel permanent hörselnedsättning, blindhet och hjärnskador. Detta behöver inte hända. Mässling är en sjukdom som kan förhindras, vilket är en av anledningarna till att Lions Clubs International Foundation (LCIF) stödjer mässlingsinitiativet. En mässlingsvaccinering kostar cirka en dollar, endast åtta kronor. Jag har sett Lions medlemmar samarbeta och åstadkomma storartade saker, så jag vet att vi kan utrota mässling genom att donera till insatserna och delta som frivilliga i lokala mässlingskampanjer. Låt oss se vad vi kan göra för att bekämpa mässling och ge alla barn en god start i livet! Fundera över att donera till LCIF:s mässlingsinitiativ: En spruta, ett liv.
Med vänlig lionhälsning,
Chancellor Bob Corlew
Ordförande, Lions Clubs International Foundation

Klicka på länken:

LÄS MER OM: EN SPRUTA, ETT LIV

Bästa lionmedlemmar,
Den 13 juni 2018 kommer Lions Clubs International Foundation (LCIF) officiellt att fira sitt 50-årsjubileum. Mycket har uträttats under dessa 50 år. Vi har stöttat Lions hjälpinsatser med över 13 000 anslag, totalt över USD 1 miljard. Vi har gjort en betydande skillnad inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och humanitära insatser. Det finns mycket att fira.
Under månaderna som leder fram till LCIF:s 50-årsjubileum kommer du att kunna hjälpa LCIF att fira på många olika sätt. Just nu skapas en hemsida, vilken kommer att innehålla kraftfulla artiklar om vad Lions har åstadkommit med hjälp av stöd från sin stiftelse. LCIF50.org lanseras den 28 november 2017 och varje månad kommer sidan att bjuda på nya bilder, videor, artiklar och tävlingar.
Lion- och leomedlemmar kan delta i tävlingsserien, Tillsammans kan vi, för en chans att vinna en exklusiv medalj för LCIF:s 50-årsjubileum, medaljen överlämnas endast till tävlingsvinnare! Tävlingsvinnare kommer också att uppmärksammas vid Lions Clubs Internationals kongress i Las Vegas 2018. Kika in på LCIF50.org den 28 november och besök sidan regelbundet för fler chanser att vinna!
Födelsedagskalas för stiftelsen kommer också att anordnas vid Lion och Leo forum, så vi hoppas att du deltar och uppmuntrar andra att följa med.
50 år av hjälpinsatser är verkligen något att fira. Du kommer att få många påminnelser om LCIF50.org i e-postmeddelanden, tidningen LION, på internet och i sociala medier. Men som lionledare är du vår allra viktigaste kommunikationskanal. Uppmuntra dina klubbmedlemmar att besöka sida och delta i tävlingarna!
Med vänlig lionhälsning,
LCIF

Multipeldistrikt Europa 2016-2017

Multipeldistrikt Europa 2016-2017 per medlem

MD101 Goal Wksheet 2017-18 (1)

MD101 2016-17 recap 2

LCIF Red (1)

Klubbar 2016-2017

Klubbar 2016-2017, Europa (3)